Fáze nácviku:

1. Teoretické seznámení s předmětem studia (tónina, metrum, tempo, rytmické útvary, forma, nutnost skordatury apod.)

2. Stanovení prstokladu a dynamického odstínění (popř. seznámení s pedagogem či editorem stanoveným prstokladem a dynamikou)

3. Nácvik ve velmi pomalém tempu + korekce (doladění) prstokladu levé i pravé ruky.

4. Nácvik v pomalém tempu zaměřený na tónovou čistotu a přesnou interpretaci rytmu – teprve tehdy, když jich dosáhneme, můžeme přistoupit k další fázi

5. Dosažení požadovaného tempa. Tempo zvyšujeme postupně. Dobrým pomocníkem je metronom.

6. Nácvik výrazové a artikulační složky

Sdílet s přáteli
Facebook Twitter Email